Actualiteiten Wvggz en Wzd (Live webinar)

Actualiteiten Wvggz en Wzd (Live webinar)

Datum cursus: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. G.J. Baken

Gert-Jan Baken is rechter bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden en bij die rechtbank coördinator verplichte zorg. Hij heeft in het verleden gewerkt als advocaat. Tevens is hij auteur op het gebied van verplichte zorg bij het Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht (FJR) in welk kader hij jaarlijks de kroniek verplichte zorg schrijft. Gert-Jan Baken is onder andere docent bij de interne opleidingsinstituten van de rechtspraak en voorzitter van een klachtencommissie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Cursusbeschrijving:
Inmiddels zijn we enkele jaren op weg met de Wvggz en de Wzd en sinds de invoering van beide wetten is er de nodige jurisprudentie die op deze wetten ziet verschenen. Tijdens deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan de jurisprudentie die in het afgelopen jaar verschenen is en zal ingegaan worden op enkele belangrijke discussiepunten die in de praktijk spelen. Zo zal onder andere ingegaan worden op de vereisten van de medische verklaring en de rol van de geneesheer-directeur. Ook zal stilgestaan worden op ontwikkelingen rondom diverse vormen van verplichte zorg en de wilsbekwaamheid van de betrokkene. Verder zal aandacht besteed worden aan ontwikkelingen in het klachtrecht.

Cursus: In voorbereiding
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 13.30 uur - 16.45 uur
PO-punten: 3
Prijs: €215,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.