Actualiteiten wvggz en wzd (live webinar)

Actualiteiten wvggz en wzd (live webinar)

Datum cursus: Dinsdag 11 juni 2024
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docenten: Mr. G.J. Baken & Dr. J.J. (Sjakko) de Jong

Mr. G.J. Baken

Gert-Jan Baken is rechter bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden en bij die rechtbank coördinator verplichte zorg. Hij heeft in het verleden gewerkt als advocaat. Tevens is hij auteur op het gebied van verplichte zorg bij het Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht (FJR) in welk kader hij jaarlijks de kroniek verplichte zorg schrijft. Gert-Jan Baken is onder andere docent bij de interne opleidingsinstituten van de rechtspraak en voorzitter van een klachtencommissie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Dr. J.J. (Sjakko) de Jong

Sjakko de Jong volgde zijn opleiding tot psychiater tussen 2000 en 2004 bij -destijds- GGz Midden-Brabant (dat in 2006 met GGz Regio Breda fuseerde tot GGz Breburg). Tijdens zijn opleiding ving hij aan met zijn promotieonderzoek, ‘Multisensory Emotion Perception in Schizophrenic and Non-schizophrenic Psychosis Patients’, hetgeen in 2014 uitmondde in promotie. Naast wetenschappelijk onderzoek en de acute en sociale psychiatrie (hij werkte tussen 2004 en 2016 als psychiater bij de Crisisdienst) had gezondheidszorgwetgeving zijn nadrukkelijke interesse. Na waarnemende activiteiten op dit terrein, werd hij vanaf 1-1-2014 geneesheer-directeur bij GGz Breburg. Actuele klinische werkzaamheden bestaan uit consultatie en behandeling, het verrichten van civielrechtelijke rapportages, en het verrichten van crisisdiensten. Sinds 2017 is hij lid-beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Sinds even zolang is hij redactielid van het tijdschrift Jurisprudentie Gedwongen zorg (JGz). Sinds 2019 is Sjakko docent bij de ‘Meesterklas’-leergangen voor geneesheer-directeuren, en sinds 2022 bij de ‘Basiscursus Wvggz/Wzd’ bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Sinds eveneens 2022 is Sjakko actief als bestuurslid bij de afdeling geneesheer-directeuren van de NVvP.

Cursusbeschrijving:

Inmiddels zijn we enkele jaren op weg met de Wvggz en de Wzd en sinds de invoering van beide wetten is er de nodige jurisprudentie die op deze wetten ziet verschenen. Tijdens deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan de jurisprudentie die in het afgelopen jaar verschenen is en zal ingegaan worden op enkele belangrijke discussiepunten die in de praktijk spelen. Zo zal onder andere ingegaan worden op de vereisten van de medische verklaring en de rol van de geneesheer-directeur. Ook zal stilgestaan worden op ontwikkelingen rondom diverse vormen van verplichte zorg en de wilsbekwaamheid van de betrokkene. Verder zal aandacht besteed worden aan ontwikkelingen in het klachtrecht.

Cursus: Dinsdag 11 juni 2024
Locatie: nvt
nvt
nvt
Parkeren nvt
Tijdstip: 09.00 uur – 12.15 uur
PO-punten: 3
Prijs: €219,- bij uw aanmelding voor 11 mei 2024, daarna €319,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.