Raad van Advies

Raad van Advies

Sapientia Juridische Opleidingen heeft een Raad van Advies samengesteld om gevraagd en ongevraagd advies te verlenen over de volgende onderwerpen:

 • ontwikkelingen binnen de opleidingsbranche;
 • de te verzorgen cursussen;
 • samenstellen cursusprogramma;
 • de hoogte van de vergoedingen voor de cursussen;
 • locatie van de cursussen;
 • keuze docenten;
 • bespreken website en eventuele wijzigingsvoorstellen daarover;
 • evaluatie flyers;
 • bespreking acquisitie;
 • evaluatie cursussen;
 • advies verlenen over verbeterpunten.

 • De Raad van Advies bestaat uit:
 • Dhr. mr. E. Hennis, advocaat te Overveen
 • Dhr. mr. A.M.F. Diederen, advocaat te Amsterdam
 • Dhr. mr. B.R. Capaan, advocaat te Amsterdam
 • CURSUSSEN

  Contact

  Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

  Contact  *Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.