De loonsanctie van het UWV (Live webinar)

De loonsanctie van het UWV (Live webinar)

Datum Cursus: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. N. Schenk

Natascha is jurist Werk en Inkomen bij SRK Rechtsbijstand en BrandMR. Zij is gespecialiseerd in sociaal verzekeringsrecht en houdt zich met name bezig met zaken rondom arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, voor zowel werkgevers als werknemers. Zij schrijft wekelijks een blog op LinkedIn over de sociale zekerheid en geeft daarnaast regelmatig cursussen en workshops over ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid.

Cursusbeschrijving:
Vanaf het moment dat een werknemer zich ziek meldt, gelden er allerlei re-integratieregels. Als werkgever, maar ook als werknemer, is het belangrijk om die regels goed te kennen en ze op een juiste manier toe te passen. Zeker omdat na 104 weken ziekte het UWV het re-integratiedossier onder ogen krijgt en dat beoordeeld. Heeft de werkgever te weinig gedaan of misschien het verkeerde gedaan, dan krijgt de werkgever een loonsanctie. Hij moet dan het loon van de zieke werknemer nog een extra 52 weken doorbetalen. Om dat te voorkomen is het goed om te weten op welke wijze het UWV het re-integratiedossier beoordeeld. Die beoordeling, ook wel de RIV-toets genoemd, wordt tijdens deze webinar uitgebreid besproken. De docente, Natascha Schenk, een specialist op dit gebied, bespreekt in dit webinar van één dagdeel eerst de toetsingsvolgorde. Aan bod komt onder andere wát het UWV precies toetst, wanneer zij dat doen en wat de gevolgen zijn van die toets.

In deze heldere en vooral praktische bespreking van de RIV-toets staat de docente stil bij:

• Wat kunnen we leren uit de cijfers die bekend zijn rondom de RIV-toets en de loonsanctie?
• Welke documenten moeten er in het re-integratieverslag zitten?
• Wanneer is sprake van een bevredigend re-integratieresultaat?
• Wanneer vindt het UWV de re-integratie inspanningen voldoende?
• Wanneer heb je een deugdelijke grond om bepaalde re-integratieactiviteiten achterwege te laten?

Natuurlijk komen daarbij praktische aspecten aan de orde zoals de vraag of de werknemer verplicht is een handtekening te zetten onder het Plan van Aanpak, wat je als werkgever moet onderzoeken in spoor 1 en hoe controleer je de rapportages die je krijgt in het kader van spoor 2.

Cursus: In voorbereiding
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren nvt
Tijdstip: 09.00 uur – 12.15 uur
PO-punten: 3
Prijs: €215,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.