Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht (Live webinar)

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht (Live webinar)

Datum Cursus: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. dr. R.J.Q. Klomp

René Klomp is raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam, oud-advocaat op een procespraktijk en heeft jarenlang Burgerlijk procesrecht op de Universiteit van Amsterdam gedoceerd. In 2020 was hij één van de redacteuren van de feestbundel ‘Voor Daan Asser. Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag’ (Wolters Kluwer, Deventer 2020). Hij is ook één van de auteurs van het Sdu Commentaar Burgerlijk procesrecht (Sdu, Den Haag 2021).

Cursusbeschrijving:
In deze Actualiteitencursus BPR komen alle relevante uitspraken van – in het bijzonder – de Hoge Raad aan de orde op het gebied van het Burgerlijk Procesrecht van het afgelopen jaar. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn o.a. de voorwaarden voor het houden van een voorlopig getuigenverhoor of die voor het instellen van een exhibitievordering op de voet van art. 843a, stelplicht en bewijslastverdeling, de bewijskracht van een onderhandse akte, de gevolgen van het overschrijden van de termijn voor het indienen van een processtuk en het wetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht.

Cursus: In voorbereiding
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren nvt
Tijdstip: 13.30 uur – 16.45 uur
PO-punten: 3
Prijs: €215,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.