Actualiteiten Huurrecht

Actualiteiten Huurrecht

Datum cursus: Dinsdag 28 november 2023
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docenten: Mr. E.P.W. Korevaar & Mr. J.J. Dammingh

Elout Korevaar is advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden.

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Aan de universiteit doceert Jaap contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School. Jaap is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij o.m. raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Hij fungeert (ook) als arbiter in procedures via het Nederlands Arbitrage Instituut. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

Cursusbeschrijving:

Het huurrecht is aan verandering onderhevig. Waar de veranderingen in wetgeving in 2022/2023 vooral bij het huurrecht woonruimte lijkt te liggen, heeft de markt grote invloed op het huurrecht betreffende bedrijfsruimte. In 2023 zullen de eerste geschillen over handhaving van de label-C verplichting van kantoorruimte het licht zien. De hoge inflatie eind 2022 heeft zich vertaald naar discussies over het indexatiebeding en zal zich mogelijk vertalen naar discussies over de afrekening van servicekosten. De inflatie heeft ook effect op vaststelling van de nadere huurprijs van 290- bedrijfsruimte. Daarnaast doen zich ontwikkelingen voor op het gebied van opzegging vanwege dringend eigen gebruik (renovatie) en zullen meer oordelen van gerechtshoven over huurkorting vanwege corona bekend worden. Alle reden om de cursus actualiteiten huurrecht te volgen. Elout Korevaar, advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden neemt met u de actualiteiten betreffende bedrijfsruimte door. Na het volgen van de cursus bent u weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving.

Met betrekking tot de huur van woonruimte zullen (o.m.) de volgende onderwerpen worden besproken:

- Beëindiging v/d huur i.v.m. renovatie of sloop.
- Renovatie en verhuiskostenvergoeding.
- Huur voor bepaalde tijd of huur voor onbepaalde tijd?
- Tussentijdse opzegging door de huurder (Wet Doorstroming Huurmarkt).
- Doelgroepcontracten (art. 7:274a e.v. BW).
- Boetebedingen en de Richtlijn oneerlijke bedingen.
- Ontbinding wegens verboden onderverhuur.
- Contractuele en wettelijke medehuur.

Cursus: Dinsdag 28 november 2023
Locatie: Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp
Energieweg 2
3041 JC Rotterdam
Tijdstip: 10.00 uur – 17.30 uur
Parkeren €4,- per dag
PO-punten: 6
Prijs: €425,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.