Actualiteiten Personen- en Familierecht (inclusief relatievermogensrecht)

Actualiteiten Personen- en Familierecht (inclusief relatievermogensrecht)

Datum Cursus: Woensdag 29 november 2023
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Em. prof. mr. A.J.M. Nuytinck

- emeritus hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
- emeritus hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
- lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016)
- adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Cursusbeschrijving:
In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, alsmede gezags- en omgangsrecht. De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het relatievermogensrecht (recente jurisprudentie) en van het afstammings- en gezagsrecht (toekomstige wetgeving, in het bijzonder de Wet van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning en de twee conceptwetsvoorstellen Wet kind, draagmoederschap en afstamming en Wet deelgezag van 24 april 2020). Ook het naamrecht (toekomstige wetgeving, in het bijzonder het wetsvoorstel dubbele achternaam van 10 december 2021) en de burgerlijke stand (toekomstige wetgeving, in het bijzonder het wetsvoorstel veranderen voorwaarden voor wijziging vermelding geslacht in geboorteakte van 3 mei 2021) komen aan de orde.

Onderwerpen:
• Relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)
• Naamrecht
• Burgerlijke stand
• Scheidingsrecht
• Afstammings- en adoptierecht
• Gezags- en omgangsrecht

Cursus: Woensdag 29 november 2023
Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 13.00 uur – 17.15 uur
PO punten: 4
Prijs: €325,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.